loader
מחובר כסטודנט
go100 :הצטרף גם בפייסבוק

מצא מורה פרטי

מצא מורה פרטי

מחפש מורה פרטי לניתוח ועיצוב מערכות מידע?

מצא בחינם ובקלות מורה פרטי אונליין בניתוח ועיצוב מערכות מידע או שיעור פרונטלי בניתוח ועיצוב מערכות מידע. קבל/י עזרה בניתוח ועיצוב מערכות מידע במקום לשרוף שעות רבות. מורה פרטית ניתוח ועיצוב מערכות מידע או מורה פרטי ניתוח ועיצוב מערכות מידע יכולה לקדם אותך בזמן קצר.
גם לחצ/י להצטרף בפייסבוק: go100

בניתוח ועיצוב התוכנה צריך לשים דגש על מבנה התוכנה והקשרים בין המודולים השונים. ניתוח המערכת צריך להתאים לצרכי המשתמשים. בשלב העיצוב חשוב להתמקד גם בדרישות לא פונקציונליות non-functional requirements למשל מענה לתקלות עתידיות ובטיחות המידע של המשתמשים. בניתוח ועיצוב מערכות תוכנה חשוב להתאים את הגרפיקה והממשק למשתמשים השונים, כולל אלו עם צרכים מיוחדים. צריך לתכנן בצורה נכונה ובאופן שנוכל לספק שירותים נוספים ומשתמשים נוספים בעתיד scalability. בעיצוב התוכנה צריך להשתמש בכלים מתאימים לבניית הממשק המשתמש ולניתוח והתאמת המודלים. כדי להבטיח שהתוכנה תעבוד באופן חלק ומהיר, צריך להקפיד על הבנת הדרישות והמשימות המצויות במפרט הטכני. בתוך תהליך העיצוב צריך להגדיר כיצד התוכנה תתאים לסביבת הפעולה ולבעיות התוכנה המצטברות. קצת מושגים בניתוח ועיצוב מערכות מידע: DFD, UML, CLASS DIAGRAM, SEQUENCE DIAGRAM, USE CASE DIAGRAM, REQUIREMENTS DOCUMENT חלק מהמושגים בעברית: שפת מידול מאוחדת, תרשים מחלקות, תרשים רצף, מסמך דרישות

©2023 כל הזכויות שמורות לאתר הולכים-על-100
מקצועות לימוד מובילים
אין להעתיק או להשתמש לצורך אחר בכל חלק של האתר